Visitaties onder Corona

Begin mei had in twee dagen moeten plaatsvinden wat we één jaar lang hadden voorbereid – de accreditatie van vier deeltijdopleidingen van de Hogeschool Utrecht met focus op het flex-aspect. Vanaf april 2019 waren we met een team van vier opleidingsmanagers, één opleidingscoördinator, twee instituutssecretarissen, twee kwaliteitscoördinatoren, met de projectleider en mij als projectsecretaris bezig. Het doel was om de vier opleidingen tijdens de visitatiedagen helder en verfrissend aan de twee panels te presenteren.

Alles klaar voor de visitatiedagen
Alles stond in de stijgers voor de twee visitatiedagen. De zelfevaluaties waren klaar, de relevante documenten geüpload, alle 90 deelnemers uitgenodigd, de informatiesessies gehouden, en alle facilitaire aspecten geregeld. En toen kwam Corona. Daarna was er een tijd van wikken of wegen. Kunnen we de twee dagen toch door laten gaan? Uiteindelijk kwam de definitieve afzegging. De nadrukkelijke wens van het CvB van de HU was: zo snel mogelijk door laten gaan met een nieuwe datum.

Opnieuw in steigers zetten
Intussen hebben we de nieuwe datum en zetten we de visitatie opnieuw ‘in de steiger’. Ik zal in ieder geval twee instituten begeleiden in het traject, deze keer in een meer aansturende rol. Dit werd noodzakelijk door personele veranderingen binnen het team.

Visitaties in tijden van Corona

De uitdaging zal zijn om de visitatie uit te voeren onder het Corona-regime. We zullen de visitatie organiseren onder de regels en eisen zoals die in het najaar zullen gelden. De uitdagingen zijn de beperkte capaciteit van ruimtes, de onzekere planning en in het waarborgen van de 1,5 meter regel.

Voor meer informatie over opleidings-accreditaties in het HBO-onderwijs zie deze informatie van de Inspectie.

Trefwoorden: NVAO – Inspectie van Onderwijs – Audit – Accreditatie – Flexibilisering van onderwijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *