Continue verbetering door jaarlijks meten!

Ook dit jaar ben ik gevraagd voor een analyse van de stage van de 3e-jaars studenten aan het Institute for ICT. Het is de vierde keer dat ik deze analyse mocht uitvoeren. De basis van deze analyse is een drietal enquêtes. De eerste analyse deed ik in 2017 voor de stageperiode september 2016 tot januari 2017. Ook in 2020 is dit een verantwoordingsvolle opdracht met meer dan 300 potentiele respondenten. Door deze jaarlijkse meeting is een continue verbetering van het stageproces mogelijk. Verder is er duidelijk zicht op de tevredenheid bij stagiair, begeleidend docent en bij de begeleiders bij de bedrijven.

Enquêtes en de AVG
Dit jaar waren er diverse uitdagingen om valide data te kunnen verzamelen. Ten eerste was er de noodzaak om over te stappen op een nieuw enquête-tool. Het eerder gebruikte surveytool was vanuit de AVG niet meer toereikend.

Afnemen van drie enquêtes tijdens Corona
De tweede uitdaging was het bevragen van de respondenten onder het Corona-regime. Het was onduidelijk welke invloed Corona op de respons zou hebben. Gelukkig was de impact alleen te zien bij de respons van de studenten. De andere bevraagden (stagedocenten, bedrijfsbegeleiders) waren met vergelijkbare waardes als de afgelopen jaren vertegenwoordigd. Ook dit jaar hebben we weer een doordachte combinatie gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens doormiddel van gesloten/MC-vragen en open vragen.

Analyse met focus op de middellange veranderingen
Dit jaar heb ik in de analyse meer nadruk gelegd op de vergelijking over de afgelopen drie jaar: waar zitten grote veranderingen in de tevredenheid van de stagiairs, de docenten, de bedrijfsbegeleiders? Welke verschillen zijn te zien per afstudeerprofiel? Welke aspecten blijven constant?

Meer inzicht over de vier afstudeerprofielen
Het resultaat: een op feiten gebaseerde analyse. Met een helder overzicht van wat goed gaat, en de punten die verbetering vragen voor een blijvend succesvolle stageopzet. Naast de algemene analyse was er een advies voor elk afstudeerprofiel.

Presentatie
Het adviesrapport is aangeboden aan het managementteam van het instituut. De analyse helpt het instituut bij de continue kwaliteitsbewaking en bij de uitvoering van het PDCA-cyclus.

Toekomst
Qualtrics is een online-enquête tools dat werkt conform AVG-eisen, en mogelijk een goede tool om volgend jaar te gebruiken. Kijk eens hier:
Qualtrics online leerplatform
Qualtrics community

Voor meer informatie over mijn kennis en ervaring op het gebied van kwalitatief en kwantitatief onderzoek kijk hier.

[Fotocredits: Pexels.com]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *