Onderwijs is voor mij zeer nauw verbonden met kennis. Hoe onderwijs je mensen zo dat leren mogelijk wordt? Onderwijzen is een mooie combinatie van kennis en coaching. En een gezamenlijk proces van docent en student. Ik verleen diensten aan Nederlandse Hogescholen en MBO-onderwijsinstellingen, zowel in het bekostigde als in het niet bekostigde onderwijs. Mijn dienstverlening staat in dienst van de verhoging van de kwaliteit van leren en opleiden. Ik zoek hierbij een aanpak die integratief is: onderwijs verbeteren en rekening houdend met bedrijfskundige aspecten. Dus: visie met een realistische basis.

Mijn inhoudelijke focus ligt in de terreinen ICT en Techniek.

Mijn doelstellingen in onderwijs:
– kennisoverdracht
– leren op inhoud, gedrag en proces
– inzicht door reflecteren, expliciet maken, vragen

Mijn onderwijsactiviteiten omvatten:
– het verbeteren van toetsinstrumenten (als toetsexpert betrokken bij diverse opleidingsinstituten en examenaanbieders).
– de evaluatie en standaardisatie van beoordelingssystematieken
– begeleiden van studenten in het stage- en scriptieproces
– studie coaching
– assessments
– het ontwikkelen van leermateriaal, cursussen, presentaties
– het onderwijzen van groepen en individuen

Mijn expertise in een adviserende en toezichthoudende rol breng ik in bij diverse examencommissies in het Nederlandse HBO- en MBO-onderwijs.