Kennismanagement helpt organisaties om efficiënt en effectief met kennis om te gaan. Kennis is in mijn visie zowel een individuele asset, als een collectieve asset. Doel is om de aanwezige kennis dusdanig in te zetten dat meerwaarde wordt gecreëerd. Voor de organisatie, voor het team en voor de individuele medewerker.

Actuele vragen & onderwerpen die binnen ondernemingen spelen zijn: de menselijke rol, continue verandering, duurzame innovatie, informatie, kennis, data.

Mijn aanpak is een hand’s on aanpak. Het gaat bij mij niet om de kennismanagementmodellen, en niet om de abstracte, gewichtige theorie. Voor mij telt: hoe kan ik met behulp van kennismanagement organisaties helpen hun werk slimmer in te richten. Dat ik hiervoor het ‘label’ kennismanagement gebruik is mijn keuze – voor de klant is dit de facto niet relevant. Focus hebben het wat, en het beoogde resultaat (de verandering). Het hoe is minder belangrijk.

Interventies die ik hiervoor gebruik zijn:
– diepte-interviews
– groepssessies
– kalibrattiesessies
– informatiemanagement
– informatiestructurering
– bedrijfskundige analyses & procesanalyses