Termen als kennismanagement en de lerende organisatie zijn de laatste jaren in zowel de literatuur als het bedrijfsleven gewoon geworden. Naast kapitaal, natuur en arbeid wordt kennis tegenwoordig gezien als de vierde productiefactor.

to be completed