Flexibilisering van HBO deeltijdonderwijs

Tot mei 2020 zal ik betrokken zijn bij de accreditatie van vier deeltijdopleidingen van de Hogeschool Utrecht die deelnemen aan de Pilot Flexibilisering. In deze pilot mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten en stelt een opleiding in plaats daarvan leeruitkomsten vast. De focus komt daarin te liggen wat een student moet kennen en kunnen. De flexibilisering leidt tot individuele opleidingstrajecten voor de deeltijdstudent.

De Adviescommissie ‘flexibel hoger onderwijs voor werkenden’, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, adviseert daarom in haar rapport te experimenteren met flexibeler deeltijdonderwijs. Flexibel onderwijs is onderwijs dat in staat is zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en verschillende mogelijkheden biedt in het wat, waar/wanneer, en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat (CINOP, 2016 uit HAN, 2017). De veronderstelling is dat door flexibeler deeltijdonderwijs beter ingespeeld kan worden op de toegenomen diversiteit en dat hierdoor de instroom voor bekostigde deeltijdopleidingen weer zal stijgen. (Bron: Landelijke benchmark FlexScan)

Als projectsecretaris ben ik samen met de projectleider verantwoordelijk voor de afstemming en coƶrdinatie tussen de vier betrokken opleidingen die in mei volgend jaar door de NVAO zullen worden beoordeeld.

Meer informatie over het Experiment leeruitkomst en over een eerste analyse (FlexScan).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *