Creativiteit ontmoet technologie. Kennismanagement in een toekomstig paradigma

Ik was op uitnodiging van Trendbureau Overijssel bij het DesignLab van de Universiteit Twente. Hoofdvragen waren: Hoe verandert de maakindustrie in Overijssel? Hoe ontmoeten techniek en creativiteit elkaar?

Innovatie en creativiteit
Ik zocht: aansprekende voorbeelden over innovatie, kenniscreatie, creativiteit, en hoe dat in een business context kan worden samen gebracht. Sprekers waren, naast Hans-Peter Benschop (Trendbureau Overijssel) die ik eind juni heb leren kennen: Paul Gardien (Philips), Marc Boumeester (AKI Artez) en Jaques Stevens (Ide Partners).

Ik vond met name Paul Gardien en zijn uitleg over de rol van design bij Philips interessant. De stelling: er zijn veel ideeën en innovaties, maar deze zijn lastig naar de markt te brengen! Een probleem van menig innovatie. Hoe heeft Philips dit aangepakt?

– binnen Philips is design geen apart ‘iets’, maar een geïntegreerd onderdeel van het algehele research-, ontwikkel- en productieproces geworden. Trouwens het resultaat van meer dan 50 jaar aanpassingen in de eigen organisatie. Er zijn dus veel kleine stappen nodig.
– CDO – de Chief Design Officer – is er bij Philips. Net als de CFO. Of de CEO.
– focus of de ‘experienceflow’: kijk naar het gehele proces dat een klant/customer beleefd. Dus als patiënt in een ziekenhuis is mijn experienceflow ‘opname’ – ‘onderzoek’ – ‘diagnose’

Paradigma’s
Bijzonder boeiend: Philips werkt met paradigma’s. Waarom? Omdat elk paradigma een andere soort innovatie vereist. Alleen als je het paradigma begrijpt kun je succes hebben. Ik verwijs naar een artikel van P. Gardien waarin de verschillende paradigma’s worden uitgelegd.

Paradigma’s en kennismanagement
U vraagt zich nu zeker af wat design en paradigma’s te maken hebben met kennismanagement. De link is het huidige paradigma ‘Kenniseconomie’, als opvolger van de industriële economie en experience economie. Dit huidige paradigma focust op individualiteit, creativiteit, user-generated knowledge.

De kennistools die hieruit voort vloeien zijn platforms, collaboratienetwerken zoals sociale intranetten, en alle tools die interactie, coöperatie en co-creatie faciliteren. Denk hierbij aan Facebook en Twitter. Techniek, de expert, en wiskundige modellen spelen in het huidige paradigma een grote rol. En kennismanagement is natuurlijk ook een kind van de kenniseconomie.

Kenniseconomie: Web 2.0, online communities, user-contributed knowledge, sharing of knowledge and skills
De huidige kenniseconomie focust op kennis.
Het toekomstige paradigma en kennismanagement
Wat brengt het toekomstige paradigma? Het paradigma van vertrouwen en samenwerking? En wat betekent dat voor de creatie van kennis, en het managen ervan?
‘Lokaal’ zal belangrijk worden, dus iedereen zijn eigen intranet, internet, collaboration platform? Wat betekent ‘lokaal’ in een mondiale, digitale context?

In ieder geval zal het draaien om ethiek, verantwoord, om ‘wij’ in plaats van ‘ik’. En om welke bijdrage het individu heeft geleverd aan de wereld, en minder wat je ‘eruit hebt gehaald’. Omdat de vorige drie paradigma’s nog steeds gelden krijg je dus een steeds bontere, meer gevarieerde wereld. Wil je vooruit komen, zal je echter wel moeten aansluiten bij de nieuwe wereld met de ethische en sociale vraagstukken. En daar zal kennismanagement een bijdrage aan moeten leveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *