Visitaties onder Corona

Begin mei had in twee dagen moeten plaatsvinden wat we één jaar lang hadden voorbereid – de accreditatie van vier deeltijdopleidingen van de Hogeschool Utrecht met focus op het flex-aspect. …

Flexibilisering van HBO deeltijdonderwijs

Ik ben tot mei 2020 betrokken bij de accreditatie van vier deeltijdopleidingen van de Hogeschool Utrecht die deelnemen aan de Pilot Flexibilisering. In deze pilot mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s …