Visitaties onder Corona

Begin mei had in twee dagen moeten plaatsvinden wat we één jaar lang hadden voorbereid – de accreditatie van vier deeltijdopleidingen van de Hogeschool Utrecht met focus op het flex-aspect. …

Agile voor efficiënte onderwijsontwikkeling

Agile projectmanagement kan niet alleen bij grote it-projecten of in de softwareontwikkeling worden ingezet. Agile leent zich ook voor een gecontroleerde en inspirerende aansturing van andere projecten. De focus ligt …

Flexibilisering van HBO deeltijdonderwijs

Ik ben tot mei 2020 betrokken bij de accreditatie van vier deeltijdopleidingen van de Hogeschool Utrecht die deelnemen aan de Pilot Flexibilisering. In deze pilot mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s …