Mindfullness voor kenniswerkers

Mindfullness kun je zien als kult van de zelfoptimalisate. Of als de focus op het wezenlijke. En als advies om bedachtzaam met de eigen resources om te gaan. Op zich …