Mijn klanten

Mijn projecten

Annette Scrum Master
Scrum master
Marktanalyses
User experience onderzoek
Business Development voor Start-up Logistiek
Interim Management Onderwijsmodule
Trendverkenning voor Provincie Overijssel
Kennismanagement Eneco
Audit Support Hogeschool Utrecht

Mijn ervaring

Ik heb 20 jaar ervaring als researcher en kennismanager in de zakelijke dienstverlening en in de (semi-) overheid. Ik heb in Nederland en Duitsland gewerkt bij strategische, internationaal opererende adviesbureaus en bij financiële instellingen. Naast het researchen is het analyseren van informatie en daarmee uiteindelijk adviseren van een onderneming steeds belangrijker geworden. En is mijn domeinkennis, dus de inhoudelijke kennis over sectoren, steeds belangrijker en uitgebreider geworden. Een combinatie van proces en inhoud, met pragmatisme, getting things done, en een nuchtere kijk op de feiten, dat zie ik als mijn sterke kant.

Sinds 2014 ben ik actief als zelfstandig adviseur. Ik help ondernemingen en organisaties in het optimaliseren van hun gebruik en inzet van informatie en kennis. Ik ben actief op het gebied van business development. Hier zet ik vooral mijn bedrijfskundige kennis in. En ik help onderwijsinstellingen bij het optimaliseren van hun onderwijsprocessen. Dit laatste doe ik op basis van mijn ervaring als docent en lid examencommissie in het MBO- en HBO-onderwijs.

Mijn expertise ligt in het leveren, analyseren en organiseren van strategisch relevantie informatie en kennis. Idealiter draagt mijn advies bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van een onderneming. Verder is het overdragen van kennis en faciliteren van leren een relevant aspect in mijn advieswerk. Ook hier draait het om het mogelijk maken van organisatorische en persoonlijke groei van ondernemingen en hun medewerkers.

Master of Science Information and Knowledge Management, cum laude (London, United Kingdom)
Post Bachelor Bedrijfskunde (Nederland)
BKE / Didactische bevoegdheid HBO-docent (Nederland)
Bachelor Informatie Management (Stuttgart, Duitsland)

Ik ben sinds 2015 CRKBO-geregistreerd. Sinds 2018 ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens(NVE) en van het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs (EHON).

 

 

Mijn posts

Visitaties onder Corona

Begin mei had in twee dagen moeten plaatsvinden wat we één jaar lang hadden voorbereid – de accreditatie van vier deeltijdopleidingen van de Hogeschool Utrecht met focus op het flex-aspect. …

Agile voor efficiënte onderwijsontwikkeling

Agile projectmanagement kan niet alleen bij grote it-projecten of in de softwareontwikkeling worden ingezet. Agile leent zich ook voor een gecontroleerde en inspirerende aansturing van andere projecten. De focus ligt …

Flexibilisering van HBO deeltijdonderwijs

Ik ben tot mei 2020 betrokken bij de accreditatie van vier deeltijdopleidingen van de Hogeschool Utrecht die deelnemen aan de Pilot Flexibilisering. In deze pilot mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s …