Kennismanagement | Markten en Trends | Onderwijskwaliteit

Annette Klein

Mijn klanten

Mijn projecten

Kennismanagement Eneco
Trendverkenning voor Provincie Overijssel
Audit Support Hogeschool Utrecht

Mijn ervaring

Ik heb 20 jaar ervaring als researcher en kennismanager in de zakelijke dienstverlening en in de (semi-) overheid. Ik heb in Nederland en Duitsland gewerkt bij strategische, internationaal opererende adviesbureaus en bij financiële instellingen. Naast het researchen is het analyseren van informatie en daarmee uiteindelijk adviseren van een onderneming steeds belangrijker geworden. En is mijn domeinkennis, dus de inhoudelijke kennis over sectoren, steeds belangrijker en uitgebreider geworden. Een combinatie van proces en inhoud, met pragmatisme, getting things done, en een nuchtere kijk op de feiten, dat zie ik als mijn sterke kant.

Sinds 2014 ben ik actief als zelfstandig adviseur. Ik help ondernemingen en organisaties in het optimaliseren van hun gebruik en inzet van informatie en kennis. Ik ben actief op het gebied van business development. En ik help onderwijsinstellingen bij het optimaliseren van hun onderwijsprocessen. Dit laatste doe ik op basis van mijn ervaring als docent en lid examencommissie in het HBO-onderwijs.

Mijn expertise ligt in het leveren, analyseren en organiseren van strategisch relevantie informatie en kennis. Idealiter draagt mijn advies bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van een onderneming. Verder is het overdragen van kennis en faciliteren van leren een relevant aspect in mijn advieswerk. Ook hier draait het om het mogelijk maken van organisatorische en persoonlijke groei van ondernemingen en hun medewerkers.

Master of Science Information and Knowledge Management, cum laude (London, United Kingdom)
Post Bachelor Bedrijfskunde (Nederland)
BKE / Didactische bevoegdheid HBO-docent (Nederland)
Bachelor Informatie Management (Stuttgart, Duitsland)

Ik ben CRKBO-geregistreerd.

Mijn posts